Ge oss mer skolidrott!

 

De flesta länder i Europa har mer idrott i skolan än vad vi i Sverige har. Sverige har faktiskt minst antal idrottstimmar på schemat i hela Norden. Vi anser att eleverna i Sverige behöver ha mer skolidrott. Det skulle leda till bättre skolresultat, bättre hälsa och bättre samarbete.

 

För det första har det visat sig att mer skolidrott leder till bättre skolresultat och högre betyg. Elever som rör på sig kan koncentrera sig bättre på lektionerna. Detta gör att de lär sig mer och kan få de yrken de vill i framtiden.

 

För det andra mår alla elever bra av att röra på sig. Mer skolidrott skulle leda till att eleverna sover bättre och håller sig friska. De får bättre immunförsvar och de kan slippa hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer i framtiden.

 

Dessutom kan mer skolidrott leda till att det blir bättre samarbete och större sammanhållning i klasserna. På idrottslektionerna har man ofta lekar och lagsporter som utvecklar elevernas samarbetsförmåga. Detta kan eleverna ha nytta av i sina studier och yrken i framtiden.

 

Det är dags att Sverige inför mer skolidrott. Det skulle ge oss svenska elever goda vanor för framtiden. Ge oss mer skolidrott!

 

Bättre skolmat

På min skola har vi god och nyttig skolmat. Men jag vet att alla svenska elever inte har det så bra. Jag menar att det borde vara en självklarhet med god och nyttig skolmat i svenska skolan.

 

För det första så finns det många barn som inte gillar skolmaten och därför svälter sig själva. Det finns också de som blir överviktiga på grund av dålig och onyttig skolmat. Men om skolorna skulle anstränga sig mer i köket så skulle detta inte vara ett problem.

 

För det andra så kan barnen med bättre skolmat koncentrera sig lättare på lektionerna. Det skulle göra det mindre stressigt för både lärarna och eleverna. Det skulle också leda till bättre betyg.

 

Dessutom skulle barnen kunna bli inspirerade av de som jobbar i köket, de skulle kanske få en ny förebild eller bli någon annans. Därför menar jag att det är viktigt med duktiga och välutbildade kockar.

 

Finns det ens någon nackdel med bättre skolmat? Det tycker i alla fall inte jag! Sverige får ju bara gladare, mer inspirerade och mer vältränade barn. Därför kräver jag att Sverige förbättrar sin skolmatsedel.

 

 

 

Datorer till alla elever

Jag tycker att alla elever ska få egna datorer i skolan och ta hem dem om de vill. Det finns många skolor i Sverige som har det så.

 

För det första är datorerna framtiden och det är viktigt att alla elever får tid att lära sig om datorer.

 

För det andra får man lära sig att ta ansvar med datorerna. För det måste man göra med andra saker i framtiden.

 

För det tredje kan man göra läxor på sin egen dator. Det är bra att ha en dator hemma, för då blir det rättvist. Eftersom alla inte har råd med att köpa en dator.

 

Sammanfattningsvis blir barnen smartare och tar mer ansvar om de får datorer. Jag vill att man ska få egna datorer och ta hem dem.

 

FLER IDROTTTIMMAR I SVENSK SKOLA

Jag tycker att vi ska ha mer idrott i den svenska skolan. Sverige har faktiskt minst idrottstimmar i Europa. Jag anser att man ska ha mer idrottstimmar i svensk skola för att eleverna får bättre betyg, bättre fokus och bättre hälsa.

 

För det första får eleverna bättre betyg för när man motionerar får hjärnan syre och då kan man tänka bättre och då presterar man också bättre på lektionerna.

 

För det andra får eleverna bättre fokus för att eleverna är mer aktiva och håller igång kroppen.

 

Dessutom får eleverna bättre hälsa och det minskar risken att de får hjärt- och kärlsjukdomar och cancer eller diabetes.

 

Slutligen vill jag påpeka att eleverna får bättre betyg och bättre hälsa av att idrotta. Jag kräver att alla barn i svensk skola ska få röra på sig för att fokusera bättre.

 

 

Förbud mot mobiler i skolan

Många skolor har tillåtit mobiler i skolan. Jag tycker det är fel. Barn ska röra sig, inte kolla på mobiler. Jag menar att de flesta använder mobiler tillräckligt. Jag anser att mobiler i skolan är fel.

 

För det första kan barn känna sig utanför om till exempel deras föräldrar inte har råd med en telefon eller om man inte får ha instagram eller snapchat. Barn som gråter för att de känner sig utanför är inte det de flesta skolor vill ha.

 

För det andra rör man sig inte tillräckligt om man sitter still på rasterna och kollar ner på en skärm. Istället kan man till exempel spela fotboll, basket eller king out.

 

Dessutom så kan skolresultaten drabbas om barnen inte rör på sig tillräckligt och inte får syre.

 

Sammanfattningsvis, mobiler i skolan ger sämre koncentration och sämre skolresultat. Det kan dessutom få elever att känna sig utanför på grund av att de inte har fått den nyaste modellen. Det är dags att vi förbjuder mobiltelefoner i skolan.

 

GE OSS LÄNGRE SKOLLUNCH

På Prästängskolan har vi bara tjugo minuters skollunch, man hinner inte ta så att man blir mätt. Jag anser att vi ska få längre skollunch.

 

För det första minskar stressen om har längre skollunch. Många kastar i sig skollunchen för att hinna till lektionen. Dessutom minskar risken att man blir sjuk för att man stressar för mycket.

 

För det andra får man bättre koncentration om man har mat i magen så att det räcker hela dagen. Bättre koncentration leder till bättre skolresultat.

 

För det tredje orkar man mer på rasterna och lektionerna. Många elever är jättetrötta på lektionerna för att de inte har ätit ordentlig lunch.

 

Slutligen kräver jag att vi ska ha längre skollunch. Det minskar huvudvärk, minskar magont och minskar stress.

 

Ge oss mer idrott!

Sverige är det land som har minst antal idrottslektioner i Norden. Jag tycker att vi borde ha mer idrott på schemat så eleverna har större fokus på skolarbetet och får ett bra jobb i framtiden.

 

För det första kan det leda till bättre sammanhållning i klassen. Jag menar att om eleverna lär sig att sammarbeta skulle det göra så att de får goda vanor inför framtiden.

 

För det andra så kan det göra att eleverna håller sig friska. De får mycket bättre immunförsvar och de kan slippa massor med sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer i framtiden.

 

Dessutom kan det leda till att eleverna får bättre koncentration, bättre skolresultat och bättre betyg. Så att när eleverna går ut skolan ska de kunna få ett bra jobb.

 

Det är dags nu, Gustav Fridolin och alla andra i riksdagen, att vi får mer idrott på schemat så alla elever kan få en bra framtid.

 

Ge oss mer klättrande på rasterna!

Jag tycker att vi ska ha klätterträd och klätterställningar på skolgården. Om vi skulle få klätterställen skulle vi röra oss mer på rasterna för att det är så roligt att klättra. På vår skolgård får man varken klättra på staket, i träd eller i stora buskar. Vi vill kunna klättra på rasterna!

 

För det första så skulle det finnas någonting för oss som älskar att klättra. Då skulle eleverna längta efter rasterna och inte vilja vara inne för att de inte gillar rasterna.

 

För det andra så skulle man röra sig mer på rasterna och träna upp vissa delar av hjärnan. Det kan man ha nytta av i till exempel matematik och om man rör sig mer får man dessutom bättre hälsa.

 

Dessutom så är det roligt att klättra! Särskilt om man kan klättra högt upp och om det finns utmaningar.

 

Min åsikt är att man ska ha klätterställen för att alla ska ha någonting att göra, man rör på sig mer och får därför bättre hälsa och det är superroligt. Om vi skulle få ett klätterställe så föreslår jag att det ska finnas utmaningar. Så, ge oss mer klättrande på rasterna!

 

Mer idrottstimmar i svenska skolan

Sverige har minst antal idrottstimmar i hela Norden. Det vill jag ändra på. Istället för att föräldrarna ska behöva betala en stor summa pengar för en specifik fritidsaktivitet kan de istället lägga pengar på viktigare saker. Jag anser att fler idrottstimmar i svenska skolan skulle leda till bättre betyg, hälsan påverkas positivt och klassens sammanhållning ökar.

 

För det första bidrar mer idrottstimmar i svenska skolan till bättre betyg. Får man bättre betyg höjs självförtroendet och om självförtroendet höjs blir eleverna gladare och mer fokuserade på lektionerna.

 

För det andra påverkas hälsan på ett positivt sätt eftersom mer idrottstimmar och rörelse leder till bättre sömn, att man blir hungrig och äter mer och till sist blir man allmänt piggare. Då orkar eleverna mer och risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer minskar.

 

Förutom att sammanhållningen i klassen ökar bidrar också skolidrotten till mycket bättre sammarbete. Sammanhållningen och samarbetet ökar genom att skolidrottslektionerna ofta innehåller former av samarbetsövningar mellan alla elever i klassen.

 

Med andra ord, nu är det dags att Sverige tar efter andra länder i Norden och börjar med fler idrottstimmar. Det skulle leda till bättre hälsa, bättre betyg och dessutom att sammanhållningen och samarbetet skulle öka. På liknande sätt får eleverna bra vanor och en säkrare framtid. Ge oss mer idrottstimmar i den svenska skolan!

 

Inomhusmiljön måste bli bättre på skolorna!

Ungefär 90 procent av alla skolor i Sverige är fuktskadade. Detta skadar många elevers och lärares hälsa och koncentration och påverkar elevernas betyg. Jag tycker att alla skolor i Sverige ska inspekteras och renoveras. Alla barn och vuxna har rätt att jobba och utbildas i en bra och frisk inomhusmiljö!

 

Inledningsvis känner jag att det är oansvarigt av föräldrar, rektorer och även kommunen att låta barn utbilda sig i en dålig och farlig inomhusmiljö. Mögel påverkar oss alla på olika sätt. Vissa mer, andra mindre. Många får eksem, ont i huvudet, ont i magen, näsblod och vissa människor får skador i huden och i musklerna som gör att det inte ens kan gå och behöver sitta i rullstol! Man kan också få tillexempel autism, astma och allergier. Då kan det vara svårt att avgöra vad det är som gör en sjuk eftersom att alla får olika symptom.

 

För det andra så gör möglet och fukten att det blir mindre luft i skolan och det gör att elevernas koncentration och tålamod blir dålig. Deras betyg blir dåliga så att de kanske inte kan utbilda sig eller plugga till vad dem hoppades på. De kanske kommer att få ett dåligt jobb och tjäna mindre pengar och då kanske de inte kan betala mat, hyra, kläder och inte ens kunna försörja sig och sin familj som slutar med att de måste flytta ut på gatan! Dessutom påstår jag att det är orättvist att elever som går i mögliga skolor får sämre betyg som leder till en sämre framtid medan andra eleverna som går i en frisk skolmiljö får bra betyg, bra jobb och en bättre framtid än de andra.

 

Dessutom vet jag att lärare påverkas också av mögel. De får mindre tålamod och blir strängare. Många lärare blir trötta och det leder till en dålig undervisning för alla elever och slutar med att de kommer att få dåliga betyg, dåligt jobb och en dålig framtid. Andra lärare blir sjuka och kan inte ens komma till skolan och undervisa vilket påverkar elevernas undervisning. Om lärarna inte kan komma till sitt jobb så tjänar de mindre pengar och kommer inte kunna betala sin hyra, mat och egna kläder och därför inte kunna försörja sin egen familj. De kommer att svälta och frysa.

 

Slutligen så vill jag föreslå att alla skolor ska inspekteras och renoveras och medan de gör det ska alla skolor från och med nu lägga till en extra rast på schemat, vädra ungefär konstant eller ställa in minst två luftrenare i klassrummet. Medan utredningar och inspektioner görs så kan forskare ta reda på vad i möglet som är så farligt och gör oss sjuka. Jag tycker att det är kommunens ansvar att ge alla elever en bra inomhusmiljö!

 

Låt oss använda mobiler i skolan

I många skolor i Sverige får man använda mobiler och det har gått jättebra. Jag kräver att vi får använda mobiler i skolan för då får man en betydligt mycket gladare klass och skola.

 

För det första så kan man använda mobiler i skolarbetet. Det står dessutom i läroplanen att man ska kunna ta hjälp av digital teknik.

 

För det andra kan man spela online spel med sina kompisar på rasterna. Då kan man samtidigt prata med varandra när man spelar.

 

Dessutom kan man komma på regler för mobilerna så alla taskiga mess utplånas.

 

Det är dags att vi får ha mobiler i skolan. Jag har inga argument emot mobiler i skolan. Så låt oss ha mobiler nu!

 

Låt eleverna ha utelektioner

Forskare har visat att elever som är ute får bättre koncentration och orkar mer. Många skolor i Sverige har utelektioner och det är därför vi också vill ha det. Jag anser att svensk skola ska ha utelektioner. Det kan leda till mer rörelse, koncentration och ork i skolan.

 

För det första ger frisk luft under lektionen eleverna mer energi som alltså ger ork till en lång eftermiddag. Dessutom minskar det huvudvärk samt stök som i många fall ger andra elever mindre chans att lära sig för att de blir störda.

 

För det andra rör man sig mycket om man är utomhus. Det vill säga elever får lära sig mycket spännande, intressanta och lärorika saker som de kan göra istället för att kolla på mobil, dator och TV.

 

För det tredje kan eleverna prova experiment som inte går att göra inne i skolan. Det är inte samma sak att se en blomma i en bok som i verkligheten. Kunskapen ökar om man ser det på riktigt!

 

Slutligen, det är dags att eleverna får mer rörelse, koncentration och ork i svenska skolor. Ge eleverna i Sverige utelektioner!

 

Låt oss klättra!

 

Det är många på Prästängsskolan som vill klättra på rasterna men när man testar kommer det alltid en lärare som säger att man inte får. Jag anser att vi borde skaffa några saker som man får klättra på och att man får en riktig utmaning. På Kulparkskolan har de några klättersaker och de ser väldigt roliga ut och man ser att eleverna där rör på sig mer än vad vi gör.

 

För det första så rör man sig mer och det är bra för hälsan. Desto mer man rör sig desto bättre vanor får man för framtiden. Många föräldrar klagar på att barnen inte rör sig tillräckligt mycket men om vi skulle få klättersaker i skolan så skulle de röra sig mera under skolraster inklusive fritids.

 

För det andra så blir man bättre i skolan eftersom att man på lektionen koncentrerar sig bättre när man har varit ute och rört på sig. Forskare har även bevisat att man utvecklar vissa delar av hjärnan när man klättrar. Då får man bättre betyg i skolan som leder till en bättre framtid. Man får också bättre balanssinne eftersom man balanserar mycket när man klättrar.

 

Dessutom kan man klättra själv. I de flesta lekar måste man vara flera personer som i till exempel bollspel, tagenlekar och King out. Även den som inte har så mycket kompisar kan ändå klättra själv. För att klättra måste man inte vara så många personer.

 

Slutligen vill jag påstå att fler elever kommer att bli glada och färre kommer att bli ensamma eftersom man träffar kompisar när man klättrar. Jag tycker att vi ska få klättersaker till vår klätterfria skola. Ge oss mera klättersaker!

 

MER IDROTT I SKOLAN!

Jag tycker att vi ska ha mer idrott i skolan. I vissa skolor i Sverige har de idrott varje dag och det har visat sig att det går bra i skolan för de barnen. Forskare har forskat om det här och vill att vi ska ha mer idrott i Sverige. Jag menar att mer idrott skulle leda till bättre hälsa, bättre betyg och bättre ekonomi.

 

För det första skulle barnens hälsa bli mycket bättre om de rör sig. Om de håller igång så är det mindre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden. De skulle nog bli gladare för när man rör sig så blir man trött och får bättre sömn så man kommer bli gladare och lyckligare.

 

För det andra kommer betygen bli bättre. För man kommer bli tröttare av gympan och får bättre sömn på natten. Så de kommer orka koncentrera sig på lektionerna. På så sätt kommer de få bättre betyg.

 

Dessutom kommer det bli bättre ekonomi. För sjukvården kommer att spara pengar på att man inte blir sjuk. Så sjukvården kan köpa saker som de behöver. Men skolan kommer också att spara pengar på att man får bra betyg, då behöver elever inte gå om skolan.

 

Det är dags att vi satsar på mer idrott i skolan. Så att jag kan få må bra och alla andra barn i Sverige och få en säker framtid för att vi har fått bra betyg i skolan. Jag vill ha mer idrottstimmar i skolan!

 

MER IDROTT I SKOLAN!

 

Jag tycker att vi har för lite idrottstimmar i skolan. Vissa skolor i Sverige har fler idrottslektioner på schemat och det har gått bra för de barnen i skolan. Sverige har minst idrottstimmar i hela Norden. Så jag anser att det är dags att Sverige ska fixa det här!

 

För det första så kan man få bättre immunförsvar. Man slipper många förfärliga sjukdomar som tillexempel hjärt- och lungcancer och diabetes.

 

För det andra så kan man få bättre hälsa. Om man har mer idrott så blir man tröttare och då sover man lättare.

 

Dessutom så kan man få bättre samarbete. På idrotten kan man göra lagsporter och få bra samarbete i laget.

 

Så jag tycker att vi ska börja ha mer idrottslektioner. För att få bättre immunförsvar, bättre samarbete och bättre hälsa.

 

Mer idrott i svenska skolor!

Många föräldrar klagar på att deras barn inte är ute och rör på sig. Sverige har även minst skolidrott i Norden. Jag tycker att Sverige borde införa fler idrottslektioner.

 

För det första har man svårare för att få olika sjukdomar och man håller dig frisk. Immunförsvaret förstärks och man har svårare för att få cancer, diabetes och hjärnsjukdomar.

 

För det andra skulle man få bättre samarbete eftersom många idrottslekar går ut på att samarbeta. I framtiden när man får jobb kan man behöva samarbeta.

 

Dessutom anser jag att barnen skulle koncentrera sig bättre på lektionerna och det kan ge bättre arbetsro. Bättre arbetsro gör att huvudverk, okoncentration och trötthet minskar.

 

Det är dags att Sverige tar efter de andra länderna i Norden och inför fler idrottslektioner. Vi skulle få en skola med piggare elever som håller sig friska.

 

 

Ge oss mer idrott!

I Norden förutom Sverige har de mer idrottstimmar i skolan. Jag tycker Sverige ska ha mer idrott. Då kommer det gå bättre för eleverna i skolan och då kommer eleverna att få bättre fokus på lektionerna.

 

För det första om eleverna får mer idrott så kan de få bättre kondition. Det kan göra att eleverna tycker att det är kul så att eleverna börjar på olika aktiviter.

 

För det andra gör idrott att eleverna blir piggare på lektionen och får bättre hälsa. Detta kan leda till att de kan få bättre jobb i framtiden.

 

Dessutom är det mindre risk för att man får allvarliga sjukdomar om man idrottar. Det kan gör att man lever längre.

 

Jag anser att vi ska ha mer idrott i Sverige. Sverige ska bli lika bra som de andra länderna i Norden!

 

Mer idrott!

Sverige är det land som har minst antal idrottslektioner i hela Norden. Jag tycker att eleverna ska ha mer idrottslektioner i den svenska skolan.

 

För det första får eleverna bättre koncentration och hälsa. Det innebär att eleverna får högre betyg och att eleverna håller sig friska. De får bättre immunförsvar och de kan slippa hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.

 

För det andra får eleverna bättre samarbete och att klassen får en bättre sammanhållning.

 

Dessutom gör det samhället mer rättvist eftersom att alla föräldrar inte har råd med att betala för sina barns sporter.

 

Så kom igen, Gustav Fridolin och riksdagen. Om ni vill att Sverige ska ha en bättre framtid bör ni ge eleverna mer idrottslektioner!

 

Mer lunchtid

Jag tycker att våra lunchtider är för korta. De ska vara 20 minuter långa. Men ibland kommer vissa klasser 5 minuter tidigare och ibland kommer vi ett par minuter sent. Dessutom så tar vi maten under lunchtiden. Ibland är kön väldigt lång. Det tar minst 5 minuter. 5+5+2=12 20-12=8, det är alltså bara 8 minuters lunchtid. Vi behöver längre lunchtid!

 

För det första behöver alla elever energi för att koncentrera sig. Om man inte får tillräckligt med energi så gör det att man får sämre koncentration och sämre betyg i skolan.

 

För det andra måste man ha lugn och ro när man äter, annars blir man stressad, mår dåligt och får ont i magen.

 

För det tredje är det viktigt för kroppen att få i sig alla näringsämnen den behöver, annars mår kroppen sämre och man orkar inte göra lika mycket som man behöver.

 

Sammanfattningsvis anser jag att vi behöver mer lunchtid i skolan, annars får vi magont, sämre hälsa och sämre betyg. Så ge oss mer lunchtid i skolan!

 

Mer skolidrott

Den svenska skolan har minst antal idrottslektioner i hela Norden. Jag påstår att det blir bättre skolarbete om Sveriges skola har mer idrottslektioner.

 

För det första blir det bättre koncentration och dessutom bättre arbetsro. På så sätt kommer eleverna få bättre betyg och större chans att få det jobb de vill ha i framtiden.

 

För det andra kan idrott göra att eleverna får bättre kondition. Om eleverna tycker att det är roligt så börjar de kanske på en fritidsaktivitet.

 

Dessutom tycker barn det är roligt md skolidrott. Det kan göra att eleverna tycker att skolan blir roligare. Man har också mycket lekar där man samarbetar. I många jobb använder man mycket samarbete. Det har eleverna nytta av i framtiden.

 

Det är dags att Sverige inför mer skolidrott!

 

Ge oss godare skolmat

Barn går hungriga på skolgården för att de får tråkig sejfilé. Alla vuxna pratar om hur viktigt det är att äta varierat och så får vi fisk tre gånger i veckan medans vi får nötkött en gång i månaden! Hur hänger detta ihop? Ge oss godare skolmat för mer fokuserade, mätta och glada elever.

 

För det första så blir eleverna mer fokuserade och slipper tänka på att de är hungriga. Detta kan leda till bättre skolresultat.

 

För det andra så gnäller inte eleverna på att de är hungriga och kan istället fokusera på skolarbetet.

 

Dessutom blir eleverna gladare och piggare. Jag tror inte att någon blir glad av sejfilé, men om man serverar hamburgare eller pizza tror jag fler blir glada.

 

Det är dags att skolan serverar godare mat för mer fokuserade, mätta och glada elever.

 

Lägg ner mobilen på skoltid!

Många skolor i Sverige har tillåtit att barnen får ha mobilen på skoltid. Jag tycker att man borde ta bort mobilerna helt, i den svenska skolan. Jag menar att det skulle leda till att barnen rör sig mer på rasterna, man skulle inte känna sig iakttagen av massa kameror och man skulle inte känna sig pressad för att köpa den senaste modellen.

 

För det första har inte alla barn råd att köpa en mobil, om alla andra kompisar springer runt med en mobil i handen kan man lätt känna sig utanför. Det skulle inte spela någon roll om man har en ny mobil eller om hade någon alls, om vi hade förbud mot mobiler i skolan.

 

För det andra skulle barnen garanterat röra på sig mer när de inte hade en skärm att stirra på. Om de rör på rasterna koncentrerar de sig mer på lektionerna vilket kan leda till bra betyg i framtiden.

 

Dessutom har barn blivit filmade i till exempel pinsamma händelser på skolan. Vilket kan leda till ännu mer kränkningar och jobbiga stunder. Tusentals elever går till skolan med tårar i ögonen, för de vet att det är någon som kommer ta upp sin mobil och skämma ut hen.

 

Med andra ord anser jag att skolan blir en tryggare plats för barnen med gladare barn, gladare vuxna och gladare föräldrar om vi inför total mobil FÖRBUD på skolan.

 

Byt ut bild och musik mot programmering

Jag tycker att bild och musik ska bytas ut mot programmering för att inte alla blir musiker och bara vissa yrken använder sig av det man lär sig i musiken och bilden. Programmering är både kul och användbart på grund av att de flesta jobben använder sig av datorer som exempelvis, om man är ett handelsföretag behöver man datorer för att göra köp och då kan man även jobba med att göra programmen som man behöver för att göra köpen.

För det första är programmering bra att kunna för att kunna välja många olika jobb. Det är också kul att lära sig att testa programmera. Vissa företag exempelvis Sony gör appar och elektronik och om man ska jobba på något sånt företag behöver man kunna programmera.

För det andra är min åsikt att man inte behöver ta bort musik och bild helt i skolan utan om man vill bli musiker eller konstnär kan man ha musik eller bild på fritids. Det skulle bli bra för de som inte vill ha musik och bild för att många har det idag bara för att de måste och inte vill egentligen.

För det tredje behöver man inte lika många lärare om man tog bort musik och bild. Då kan skolan använda de pengarna till annat som utflykter och roliga saker till skolgården då kanske barnen skulle gilla att gå ut mer och då orkar de mer i skolan.

Slutligen så anser jag att det blir bättre i skolan ifall man tar bort musik och bild och har programmering för att man lär sig saker som man faktiskt har användning av istället för saker man nästan aldrig kommer att använda.

 

Inför skoluniform i svenska skolan

I Storbritannien har flera generationer av skolelever tagit på sig sin skoluniform när de går till skolan till skolan. Jag tycker att man borde införa det i Sverige också. Därför att det kan bidra till mer jämnställdhet, stoppad mobbning och mer koncentration på skolarbetet.

För det första så är jämställdhet ett stort problem runt om i världen. Om alla hade skoluniform så skulle jämställdheten öka och det skulle heller inte spela någon roll om man har dyra eller billiga kläder.

För det andra så skulle mobbing och kränkningar utrotas. Många elever mobbas i landet och då handlar det mest om kläder och utseende.

Dessutom så skulle det bli mer fokus på arbetet ifall man har skoluniform. Då slipper man ödsla en hel dag på att välja rätt kläder inför skolan. Dessa timmar kan man istället lägga på skolan och skolarbetet.

Storbritanniens långa tradition borde införas här. Det finns många argument för det och jag anser att det skulle vara en bra idé.