Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

-kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

-kan kommunicera på engelska i tal och skrift

-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

-kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

(Lgr 11, kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer)